Monumentet

Ett av många blickfång för den som besöker eller passerar Kungslena by är det monument som i sann nationalromantisk anda 1895 restes till minne av slaget vid Lena 31 januari 1208. Monumentet är placerat på en plats på andra sidan landsvägen nordost om Kungslena kyrka. Platsen är strategiskt vald med en vidunderligt vacker utsikt över bygden norr om Varvsberget och Kungslena by. Inskriptionen som minner om slaget vid Lena och som är huggen i monumentets nedre del lyder: Till minne av slaget vid Lena den 31 januari1208. Svenskar vörda fädrens minne.