Kungsgården

Herrgården – Överstebostället i Kungslena (Kungsgården)

Kungslena Herrgård tjänade 1691-1876 som översteboställe för Kungliga Skaraborgs Regemente. Huvudbyggnaden som den ser ut idag uppfördes i två etapper under 1700-talet av generalmajoren och friherren N Strömberg. Stora delar av byggnaden består av sten från Lenaborg vilka släpades till gården från borgen av soldater. Strömbergs efterträdare Wrede lät påbygga en andra våning 1763. Vid en brand 1779 förstördes alla mangårdsbyggnader, endast stenhuset klarade sig. Byggnaderna återuppfördes av fältmarskalken och friherren Scheffer. Idag är byggnaden i privat ägo.