Kungslena Kyrka

Kungslena kyrka byggdes under 1200-talet men troligen fanns tidigare en träkyrka på platsen. Kyrkan är uppförd på uppdrag av Erik den läspe och halte, till minne av fadern Erik Knutssons seger vid Lena 1208. Om slaget vid Lena år berättas det att danskarna brände den förra kyrkan. Historien berättar vidare att två år efter slaget byggde sockenborna den nya kyrkan.

Kyrkans karakteristiska exteriör med de tre tornen är unik. Ett större torn på långhusets mitt och två mindre över dess gavlar. Sägnen berättar att på påskdagen år 1258 bevistade Birger Jarl högmässan i kyrkan tillsammans med sin måg konung Håkan av Norge och sin son Valdemar. Till minne av denna händelse lät man uppföra de tre tornen. Målningarna i kyrkan är utförda år 1749 av Johannes Risberg. Under dessa målningar kan man se fragment av medeltida målningar från 1400-talets senare del, utförda av Mäster Amund. Dessa 1400-talsmålningar har troligen funnits i hela kyrkan innan de övermålades år 1749.

Kungslena kyrka genomgick 2006 en omfattande renovering. I och med den invändiga renoveringen har man även sökt efter lämningar från svunna tider och funnit en dold vinkällare under golvet i sakristian där en smal trappa i kalksten leder ner till ett ca 1,5 x 2 meter stort valv.

Mer om Kungslena kyrka:
Svenskakyrkan.se