foto på kungslena kyrna

Välkommen till Kungslena

Denna sida drivs av Lena Gille, byföreningen i Kungslena. Här vill vi informera om vår by och bygden runtomkring.  Både ur ett historiskt perspektiv och vad som sker här i dag.

Välkomna