Lenaborg

Lena hus eller Lenaborg var beläget högt uppe på Varvsbergets norrsluttning med milsvid utsikt över bygden. Huset var byggt av sten och tros i första hand ha varit tänkt som en högreståndsbyggnad. Men det höga läget valdes inte för utsiktens skull utan med tanke på borgens försvar, stridigheter tillhörde inte ovanligheterna. Birger Jarl, som där 1257 mottog sin måg konung Håkan av Norge, testamenterade det till sin son hertig Bengt, biskop i Linköping. Några år före sin död (1291) skänkte denne det till Linköpings biskopsstol, men det kom i Tyrgil Knutssons händer, som måhända tog det som pant för en fordran hos hertigen. Lenaborg hade på den tiden en längd av 200 fot, en bredd av 100 fot. I december 1305 fängslades marsken på Lenaborg och fördes till Stockholm för avrättning. Utan underhåll förföll borgen snart och har sedan tidigt 1400-tal varit en ruin. Borgen utgrävdes arkeologiskt första gången under några sommarveckor, både 1987 och 1988. Man har bl.a. funnit en källarvåning där man hade en kallkälla med bräddavlopp. Överskottsvattnet leddes bort i en 50 meter lång murad kanal, ett arrangemang som försett borgen med friskt vatten året om. Vid den tiden var det endast Lenaborg och Varnhems kloster som hade denna moderna nymodighet. På borgens baksida återfinns rester efter ett fl ertal mindre byggnader.