Bilder & Video

Kungslena kyrka

Kungsgården

Flygbilder över Kungslena ( foto: http://www.aeronix.se/ )

Längs lederna runt och ovanför byn

En promenad i Januari 2017 mellan Kungslena och Sörgården.