Enebacken

Enebacksområdet har tåkaraktär dvs här bodde de mer fattiga i backstugor och soldattorp. Ett tiotal små boningshus är inbäddade i grönska, lövträd, fruktträd och nyponsnår. Det vackra Enebacksområdet omges av hag-och lövängsmarker.